Στελέχωση

Στελέχωση Εργαστηρίου

Διευθυντής
Καθηγητής Χάρης Μελετιάδης, Τμήμα Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου


Μέλη και Ερευνητές

Καθηγητής Αντώνης Παπαρίζος, Τμήμα Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Παναγιώτης Δουκέλλης, Τμήμα Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου
Υποψήφιος Διδάκτωρ Αντώνης Αλεβίζος, Τμήμα Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου