Εκδόσεις

Δημοσιεύθηκε το 1ο τεύχος του ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού του Εργαστηρίου Κοινωνία και Ιστορία