Κανονισμός

Οι όροι λειτουργίας του εργαστήριου περιγράφονται στο ιδρυτικό ΦΕΚ του.