Έρευνα

Το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Παιδείας και του Πολιτισμού υλοποίησε επιτυχώς, 09/2020, πανελλήνια ποιοτική έρευνα σε focus groups, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Χαράλαμπο Μελετιάδη, με θέμα την καταγραφή των αντιλήψεων και των στάσεων των πολιτών αναφορικά με την ανακύκλωση και τη διαχείριση απορριμμάτων.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ομάδες εστίασης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Λάρισα και χρηματοδοτήθηκε από το  Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση της σχετικής εθνικής πολιτικής.