Δίκτυο Ελληνικών Πανεπιστημίων για την Αειφορία

Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου το  Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Παιδείας και του Πολιτισμού ορίστηκε ως σημείο αναφοράς  στο Δίκτυο Ελληνικών Πανεπιστημίων για την Αειφορία το οποίο συστήνεται με πρωτοβουλία του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων