Δημοσίευση 1ου τεύχους επιστημονικού περιοδικού Εργαστηρίου: Κοινωνία και Ιστορία

Δημοσιεύτηκε το 1ο τεύχος του επιστημονικού περιοδικού του Εργαστηρίου: Κοινωνία και Ιστορία.

Μπορείτε να διαβάσετε το περιοδικό εδώ