Σεμινάριο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022

Το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Παιδείας και του Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας της Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το  UN SDSN Greece και το  UN Global Compact Network Hellas διοργανώνει, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022, μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων, με σκοπό να εισάγει την κοινωνία των πολιτών και τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές σε ζητήματα που αφορούν στη σχέση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και  Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Τα διαδικτυακά σεμινάρια θα υλοποιηθούν 20-23 Σεπτεμβρίου 2022 και θα είναι ανοιχτά προς όλους χωρίς κόστος συμμετοχής (οι συμμετέχοντες θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εγγραφή προκειμένου να παρακολουθήσουν το σεμινάριο) . Κάθε μέρα, ένα διαφορετικό επιμέρους αντικείμενο θα αποτελεί αντικείμενο συζήτησης, με σκοπό να διαφωτιστούν όσα περισσότερα σχετικά ζητήματα είναι δυνατό. Μετά την εισήγηση της/του κάθε ομιλήτριας/ομιλητή θα ακολουθεί συζήτηση με τις/τους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Αφίσα σεμιναρίου

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες

Εγγραφή στο σεμινάριο