Σεμινάριο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Παιδείας και του Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σε συνεργασία με το UN SDSN Greece και το Ίδρυμα Konrad Adenauer Stiftung Greece & Cyprus, διοργανώνει, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021, μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων, με σκοπό να εισάγει την κοινωνία των πολιτών και τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές σε κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα αναφορικά με τη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας.

Τα διαδικτυακά σεμινάρια θα υλοποιηθούν 20-24 Σεπτεμβρίου 2021 και θα είναι ανοιχτά προς όλους. Κάθε μέρα, ένα διαφορετικό επιμέρους αντικείμενο θα αποτελεί αντικείμενο συζήτησης, με σκοπό να διαφωτιστεί όσα περισσότερα σχετικά ζητήματα είναι δυνατό. Στην αρχή της κάθε παρουσίασης, θα αξιοποιηθεί οπτικοακουστικό υλικό, ακολουθούμενο από την εισήγηση της/του ομιλήτριας/ομιλητή και συζήτηση με τις/τους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο σεμινάριο εδώ