Συμμετοχή του Εργαστηρίου στη διαδικτυακή ημερίδα του Υπουργείου Παιδείας για την προώθηση των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Παιδείας και του Πολιτισμού, μέλος του Δικτύου Ελληνικών ΑΕΙ για την  Αειφόρο Ανάπτυξη, συμμετείχε την Τρίτη 20 Απριλίου στη Διαδικτυακή Ημερίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα την προώθηση των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες δείτε εδώ